Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 65 500 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Ajankohtaista

SAMOK, SYL, Sakki ja Lukiolaiset: Opiskelijoiden mahdollisuudet junamatkustukseen turvattava

Kannanotot ja kommentit // 11.8.2017

0

SAMOK, SYL, SAKKI ja SLL vaativat, että henkilöjunaliikenteen kilpailutuksen valmistelussa otetaan huomioon pienituloisten väestöryhmien, kuten opiskelijoiden, varusmiesten ja eläkeläisten, nykyinen erityisryhmä-asema junalippujen hinnoittelussa.

Lue lisää

Miikka Lönnqvist SAMOKin toiminnanjohtajaksi

Tiedotteet // 21.6.2017

0

SAMOKin uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Miikka Lönnqvist ja hän aloittaa tehtävässään 1.8.2017. "On huikean hienoa päästä tekemään töitä ammattikorkeakouluopiskelijoiden puolesta yhdessä SAMOKin huippuosaavan ja asiantuntevan joukkueen kanssa”, hehkuttaa vastavalittu toiminnanjohtaja.

Lue lisää

Koulutuksen tasa-arvon viestiä vie jatkossa Moniheli ry

Uutiset // 21.6.2017

0

SAMOK ja SYL luovuttivat tiistaina 20.6. koulutuksen tasa-arvon viestikapulan Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:lle. Tasa-arvotyön seuraavaksi viestinviejäksi valikoitui Moniheli, koska maahanmuuttajien osuus korkeakouluissa on opiskelijajärjestöjen mielestä liian pieni suhteessa heidän osuuteensa Suomen väestöstä.

Lue lisää

SAMOKin visuaalinen ilme päivittyi

Uutiset // 14.6.2017

0

Uuden ilmeen liitolle on suunnittellut Kristiina Lundmark. “Ilmeen päivittämisen lähtökohtana oli, että logon tunnettuus säilyy, samoin kuin meille ominainen oranssi väri. Oranssin rinnalle tuotiin palveluiden omaksi tunnusvärikseen vedenvihreä ja ilme tuotiin muutoinkin tälle vuosikymmenelle”, kuvailee projektia luotsannut hallituksen jäsen Anni Suvisuo.

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu

Lausunnot // 13.6.2017

0

SAMOK kokee kielikokeilun ongelmalliseksi kokeiluun osallistuvien jatko-opintovalmiuksien kannalta. Näemme uhkana, että kokeiluun osallistuvat erityisesti matalasti koulutettujen vanhempien lapset, joilla on jo valmiiksi isompi kynnys hakea korkeakoulutukseen. Kokeilu voi täten vahvistaa korkeakoulutuksen periytyvyyttä. Suomessa tulisi kehittää korkeakoulutuksen saavutettavuutta, ei luoda uusia haasteita matalasti koulutettujen ja matalan sosioekonomisen taustan nuorten korkeakoulutukseen hakeutumiselle.

Lue lisää

Lausunto korkeakoulujen opetusyhteistyöstä (OKM/3/040/2016 Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttaminen)

Lausunnot // 6.6.2017

0

SAMOK lausui hallituksen esityksestä jonka mukaan korkeakouluilla olisi jatkossa mahdollisuus ostaa osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta.
SAMOK pitää ehdotusta lähtökohtaisesti positiivisena ja tunnistaa lakiehdotuksessa esitetyn mahdollisuuden hyödyntää resursseja paremmin opetusyhteistyön kautta ja siten parantaa koulutuksen laatua.

Lue lisää